Aby wziąć udział w ATP MŚP jako Wystawca, wypełnij formularz.

Sprawdź wolne miejsca

 

Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem:

Numer kontaktowy

Email:

Nazwa firmy:

Adres firmy (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość):

NIP firmy:

Preferowany sektor**:

Drugi wybór sektora**:

Trzeci wybór sektora**:

Wielkość stoiska:  4 m2 (1600zł netto) 6 m2 (2440zł netto)

Uwagi:

 Oświadczam, że zgłaszana firma spełnia kryteria Małego Średniego Przedsiębiorstwa wg. art. 2 załącznika 1 Definicja małych i średnich przedsiębiorstw, do Rozporządzania Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (1)
 Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem Akademickich Targów Pracy MŚP. (2)
(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:pl:PDF
(2) http://atpmsp.manus.pl/strefa-pracodawcy/regulamin/

** Preferowany sektor – miejsca są rozdzielane według kolejności zgłoszeń. W razie braku wolnych miejsc w preferowanym sektorze, przydzielone zostanie miejsce w sektorze drugiego wyboru.