f84344ee-b829-45cc-9311-38802955c91a

Akademickie Targi Pracy Małych Średnich Przedsiębiorstw to wyjątkowa okazja dla mniejszych przedsiębiorstw z regionu dolnośląskiego do pozyskania pracowników spośród studentów oraz absolwentów z najlepszej uczelni technicznej w Polsce- Politechniki Wrocławskiej.

ATP MŚP to jednak coś więcej niż podobne wydarzenia branżowe. Naszą ideą jest stworzenie, przy udziale przedsiębiorstw sektora MŚP, instytucji wsparcia biznesu oraz przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego, platformy współpracy, dzięki której studenci oraz absolwenci poznają kompleksową ofertę do życia i pracy w różnych gminach w regionie.

Ponadto jako Wystawcy będą mieć Państwo unikatową okazję poznania aktualnych narzędzi rynku pracy z zakresu zatrudniania młodej kadry, dzięki warsztatom prowadzonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Mamy nadzieję gościć blisko 40 pracodawców, przedstawicieli dolnośląskich gmin, reprezentantów instytucji wspierających biznes.