LogotypPNG, PDF

Informacja prasowa 400 znaków

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu – Akademickich Targach Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to nowa inicjatywa Fundacji Manus mająca na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu pracodawców z regionu ze studentami i absolwentami Politechniki Wrocławskiej.

Pierwsza edycja odbędzie się 31 maja 2016 w  Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej, budynek C-13.

Informacja prasowa 1 600 znaków

Akademickie Targi Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw to nowy, unikatowy projekt organizowany przez Fundację Manus przy wsparciu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej.

Podejmując się organizacji pierwszej tego typu inicjatywy na Dolnym Śląsku pragniemy umożliwić współpracę między firmami z regionu oraz studentami chcącymi rozwijać swoją karierę zawodową nie tylko na terenie aglomeracji wrocławskiej, ale również na terenie całego województwa. Wydarzenie będzie również formą promocji dla Wrocławia, jako centrum współpracy pomiędzy poszczególnymigminami.

Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na udział w Targach, będzie to niepowtarzalna okazja do wypromowania swojej marki w środowisku skupiającym ponad 35 tysięcy studentów różnorodnych kierunków technicznych. Studenci i absolwenci najlepszej uczelni technicznej w Polsce, jaką jest Politechnika Wrocławska,  w tym zamiejscowych wydziałów w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze, już teraz wyróżniają się poziomem wiedzy i przygotowaniem do przyszłego zawodu.

Wydarzeniu towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, jak na przykład szkolenia dla pracodawców czy rozmaite konkursy dla odwiedzających. Swoimi osiągnięciami pochwalą się także studenci odpowiedzialni za najciekawsze projekty odbywające się w ramach działalności studenckiej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim są Akademickie Targi Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których pierwsza edycja odbędzie się 31 maja 2016 w  Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej, czyli budynku C-13.

Zapraszamy!